Blog ma charakter wspomnieniowy, a zarazem jest formą szukania informacji o moim mieście Miastku.
Będę publikował na tym blogu fotografie historyczne, dotyczące okresu od 1945 roku.
Każda fotografia będzie miała swój opis, który natomiast będzie miał charakter otwarty, by można było go uaktualniać informacjami o danym miejscu przez zwiedzających.
Więc w sumie liczę bardzo na stworzenie wspólnego bloga o historii Miastka w fotografii.
Pozdrawiam i zapraszam do współpracy.

sobota, 25 lutego 2012Janusz Gawroński (Miastko), Jan Sroka (Sławno)

Przywracanie wymazanego dziedzictwa kulturowego


                Pierwsze wzmianki o Miastku pochodzą z dokumentów z połowy XIV wieku (1335,1368). Było wtedy  własnością lenną  rodziny von Massow. Prawa miejskie otrzymało  w 1617 roku ,  choć niektórzy badacze sądzą, że pierwsza lokacja mogła  mieć miejsce w połowie XIV wieku. Od 1657 roku miejscowość należała   do Brandenburgii.
Siedzibą powiatu  miasto zostało w 1843 roku i było nią do roku  1975 . Obecnie jest gminą miejsko – wiejską, w skład której wchodzi  28 sołectw: Biała, Bobięcino, Chlebowo, Czarnica, Dolsko, Dretyń, Dretynek-Trzcinno, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Pasieka, Piaszczyna, Popowice, Przęsin, Role-Żabno, Słosinko, Świeszyno, Świerzenko, Świerzno, Turowo, Tursko, Wałdowo, Wołcza Mała, Węgorzynko, Wołcza Wielka.  Obszar ten zamieszkuje prawie 20 tysięcy mieszkańców.
Literatura poświęcona  dawnemu powiatowi miasteckiemu i Miastku nie jest bogata. Z literatury niemieckojęzycznej dwie publikacje wydają się najistotniejsze. To wydana   1938 roku w Szczecinie praca  Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch.  Jej reedycja miała miejsce w roku 1979.
Druga ksiązka, to wydana 1985 roku w Lubece publikacja  Der Kreis Rummelsburg. Ein Schicksalsbuch pod redakcją Hansa-Ulricha Kuchenbäckera. Obie są zbiorem artykułów wielu autorów poświęconych różnym aspektom życia Miastka i okolicy, takich jak: natura, historia, rzemiosło, handel, transport, rolnictwo, szkolnictwo, kultura i sztuka, kościół.
Z opracowań polskich na uwagę zasługuje zarys monograficzny ziemi miasteckiej wydany w 1971 roku pod redakcja Hieronima Rybickiego Zarys ziemi miasteckiej. To także praca kilku autorów, niestety niewolna od ideologii tamtego czasu. Nieco ponad 1/3 pracy poświęcona jest kilku wiekom ziemi miasteckiej – od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pozostała, znacznie obszerniejsza część, obejmuje 25 lat  polskiego Miastka.
W październiku 2005 roku  staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku odbyła się konferencja naukowa, na której zaprezentowano cztery referaty. Trzy z nich, to teksty autorów niemieckich: Jürgena Luxa: Kościoły ziemi miasteckiej,  Hansa -  Jürgena Knaacka: Sukiennictwo w Miastku oraz Hansa – Urlicha Kuchenbäckera: Dzieje Miastka do roku 1945. Konferencję uzupełniał  tekst toruńskiego historyka Janusza Tandeckiego: Początki Miastka w świetle nieznanych źródeł archiwalnych.
Materiały te czekają na opracowanie i wydanie książkowe.
Książka, którą przedstawiamy poświęcona jest przeszłości ziemi miasteckiej i  zawiera pięć tekstów. Wygłoszone zostały na konferencji naukowej zorganizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku i Fundację „Dziedzictwo” w Sławnie. Konferencja odbyła się w 10 grudnia 2010 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku.
Tom otwiera  referat archeologa Ignacego Skrzypka opowiadający o prahistorii ziemi miasteckiej.
Ewa Gwiazdowska z Muzeum Narodowego w Szczecinie omawia  ikonografię   przedwojennego Miastka i jego okolicy. Tekst jest bogato ilustrowany i zawiera ponad sto reprodukcji  pocztówek, zdjęć, grafik, akwarel, obrazów olejnych.
Andrzej Chludziński – badacz pomorskiego nazewnictwa – omawia  pochodzenie niektórych nazw miejscowości gminy Miastko.
Krzysztof Chochuł z Archiwum Państwowego w Słupsku przedstawia  zasoby archiwalne dotyczące Miastka  znajdujące się w słupskiej placówce archiwalnej.
Botanik z Akademii Pomorskiej – Zbigniew Sobisz przedstawia historię i stan obecny  wybranych  parków  podworskich  gminy i ich bogatą florę.
Obie konferencję przybliżają obecnym mieszkańcom zapomnianą kilkuwiekową przeszłość Miastka, starając się przywrócić do obiegu długie dziedzictwo kulturowe.

PROMOCJA KSIĄŻKI 6 MARCA 2012 ROKU O GODZ.14.00 W MGOK MIASTKO

1 komentarz: